Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagane aktivnosti so že predvidene za izvedbo v načrtu razvojnih aktivnosti. Predlog se zato izloči iz glasovanja.

Ureditev kanalizacije v Kolombanu od križišča sv. Brigite do Barižonov

Anonimno oddan predlog  –  14. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Odpadne vode na tem koncu predstavljajo veliko težavo, saj tečejo od hiše do hiše.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev kanalizacijske povezave, ki bi prispevala k čistejši in urejeni okolici, prav tako bi se zmanjšali nepotrebni medsosedski spori.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta