Participativni proračun

Prenova igrisca na Puntarjevi ulici

Maja Ćoralić  –  14. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam prenovo igrisca na Puntarjevi ulici v Kopru. Igrala so ze dotrajana, na njih je vidno vec plasti razlicnih barv. Ker se tam zadrzuje veliko stevilo otrok, menim da bi bilo potrebno obnove.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev novih in sodobnejsih igral. Da se bodo otroci bolj varno igrali. Morda predlog se kaksnih novih igral za vecje otroke.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Okoli igrisca je ze narejena nova ograja. Igrala bi bilo potrebno zamenjati, dodati kose za smeti, popraviti kose za kosarko,...

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na igriscu na koncu Puntarjeve ulice v Kopru.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Cimprej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljsali bi se pogoji za igro otrok. 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.