Participativni proračun

Klančine za dostop na Nazorjev trg

Anonimno oddan predlog  –  15. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomanjkanje klančin v mestu Koper - omogočeno gibanje za gibalno ovirane, invalide, mamice z vozički, kolesarje...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z  Nazorjevega trga je možen dostop in izstop za invalide, otroške vozičke, skiroje, otroke kolesarje...samo po cesti, ki je namenjena avtomobilom (z Belvederja). Omogočiti bi se morala najmanj po en dostop po klančinah na Belveder ter na Kidričevo ulico.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pregledati, na katerih od številnih stopnic vse okoli Nazorjevega trga (št. 1, 2, 3, 4 ali za Tomosovim blokom) je tehnično možno izdelati klančino. Dostop na Kidiričevo ulico po klančini bi bil verjetno mogoč le na stopnicah (kjer so samo 2-4 stopnice) za staro pošto ( z Glagoljaške ulice mimo pošte na Muzejski trg).

Stroka mora pregledati teren in ugotoviti, kje so klančine tehnično izvedljive.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvajal, kjer so klančine po ugotovitvah stroke tehnično izvedljive - verjetno na najbolj položnih stopnicah za na Belvedere ter že predlaganih za staro pošto oz. sedanjo Univerzo z Glagoljaške ulice s povezavo na Muzejski trg (ali direktno na Kidričevo ulico, če je možno).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj bi se izvedel čimprej - lahko se združi z deli na Muzejskem trgu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Omogočilo bi se lažji prehod na Muzejski trg in Kidričevo ulico ter na Belveder vsem gibalno oviranim, invalidom, starejšim s hojco, staršem z vozički, otrokom s skiroji, kolesi, rolerji......pri številnih stopnicah okoli trga je sedaj možen dostop za vozičke le po cesti, kjer vozijo avtomobili iz Nazorjevega trga na Belvedere, medtem ko so dostopi na Kidričevo in Resljevo ulico možni le po stopnicah.

P.S.: Možnih lokacij je več okoli Nazorjevega trga in na Glagoljaški ulici.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

8000 €

Predlagane aktivnosti se izvede v okviru možnosti do 8.000 €.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.