Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog je takšen da ustreza pogojem za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev iz javnih razpisov Mestne občine Koper zato ni primeren za participativni proračun. Prav tako je predlagatelj tudi izvajalec, kar ne ustreza kriterijem. Predlog se ne umesti na glasovanje.

Delavnice »PODPORA STARŠEM ŠOLOOBVEZNIH OTROK V KOPRSKI OBČINI«

ZAVOD SUPORT  –  15. 07. 2020  –  Območje 1
kids-playing.jpg
kids-playing.jpg

COVID 19 ni prinesel le zdravstvene težave, prinesel je tudi psihološke stiske, s katerimi se vsi bolj ali manj soočamo. Najbolj ranljivi so tu šoloobvezni otroci in njihovi starši, ki so tako rekoč čez noč postali tudi učitelji, šolski svetovalni delavci, animatorji in še bi lahko naštevali. Posledice stisk COVIDa 19 šele prihajajo. Dejstvo je, da bodo otroci, starši in šole potrebovali dodatno pomoč, da bi se opolnomočili. Zavod Suport bo enkrat na teden izvajal Trening staršem otrok, ki se soočajo z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami v šoli in doma.

Vedenjske in čustvene težave so med najpogostejšimi težavami otroka v času šolanja, ki pa so hkrati tudi pokazatelj večjih težav, ki lahko izvirajo iz socialnega konteksta otrokove družine. Družine imajo posledično velike obremenitve, ki jih samostojno ne zmorejo obvladati. Potrebujejo zunanjo podporo, ki jim nudi znanje in značilnosti iz psihosocialnega razvojnega področja otroka.

Če želimo vzpostaviti zdrav razvoj otroka, je nujno potrebno pristopiti šoli in družini spoštljivo, odgovorno, varno, ciklično, razumljivo in prijazno. Raziskave potrjujejo, da je vedenjske težave v zgodnjem obdobju odraščanja mogoče preprečevati in zmanjševati. Pozitivno starševstvo dolgoročno krepi vez med otrokom in starši, posledice le tega delujejo zaščitno in pomagajo otroku pri izboljšanju njegovih čustveno-vedenjskih vzorcev.

Strokovni delavki, ki bosta vodili treninge, sta že 20 let vpeti v šolski sistem, bodisi kot svetovalki, učiteljici, terapevtki in predavateljici. Obe imata visokošolsko izobrazbo, strokovni izpit socialnega varstva in strokovni pedagoški izpit. Strokovni delavki sta, na podlagi večletnih izkušenj pri delu z otroki, starši in učitelji, program, ki bo zapolnil vrzeli in nudil podporo staršem, otrokom in učiteljem ob njihovih stiskah. Trening bosta podprli s strokovno literaturo in v naprej pripravljenim učnim gradivom.

Skozi trening bomo od 30 do 42 družin na preprost, zanimiv, razumljiv in prijazen način predstavili veščine uspešne vzgoje, ki spodbuja otrokov miselni, socialni in čustveni razvoj. Naučili se bomo, kako postaviti meje, ohraniti kvaliteten odnos, kako omogočiti otroku varno in zdravo odraščanje, ki da bo otrok dosegal boljše učne dosežke in lažje vključevanje v učni proces.

V sodelovanju s strokovnimi delavci iz osnovnih šol v koprski občini, bomo povabili starše otrok, pri katerih so v zadnjem šolskem letu zaznali kakršno koli obliko stiske, ki bi se lahko nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Prednost bodo imeli otroci iz prve tirade in starši z veččlansko družino. 

Izvedba delavnic bo potekala v MOK.

Treningi bodo potekali ob podpori dveh strokovnih delavk, v popoldanskem času v prostorih osnovnih šol in bodo za starše in šolo brezplačni.

 

Delavnice bodo potekale v šolskem letu 2020/2021.

V MOK je cca. 4.700 otrokvključenih v osnovne šole. Šolski svetovalni delavci poročajo, da je 10 % otrok opredeljenih kot učenci s posebnimi potrebami in prejemajo dodatno strokovno pomoč, je pa na šoli še 10 % – 20 % otrok, ki imajo težave, zaradi vzgojne nemoči

Stašem moramo pomagati, da ostanejo varovalni dejavnik svojemu otroku, da mu lahko prenesejo ustrezne vrednote, delovne navade in socialne veščine, ki bodo pripomogle k učinkovitejšem osamosvajanju in delovanju v lokalnem in širšem okolju.

Vplivamo tako na duševno zdravje otrok kot staršev in pripomoremo k učinkovitosti pri osvajanju šolskega znanja učencev v Koprski občini.

Vsebina Znesek z DDV
Stroški del, administrativni stroški, priprava gradiv ter učnih materialov 19200
Skupaj 19200