Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Truške: postavitev žarnih niš na pokopališču

Katarina Muha  –  16. 07. 2020  –  Območje 5
Truške žare
Truške žare

V Truškah je manjše vaško pokopališče, namenjeno prebivalcem zaselkov Truške, Bočaji, Kaganjci, Kozloviči, Jurasi, Gonjači in Vršič. Veliko je tudi ljudi, ki izhajajo iz teh krajev, so se odselili drugam, a bi želeli k večnemu politku leči v domačem kraju. Že danes je možnost dodatnih grobov praktično zapolnjena, veliko vaščanov pa se sprašuje, kako bo z možnostmi pokopa v prihodnosti. Pokopališče ke sicer na zemljišču v lastni MOK, vendar so parcele okrog njega v zasebni lasti, zato je širjenje območja pokopališča vprašljivo. Ker se vse več ljudi odloča za žarne pokope, vidimo vaščani Trušk rešitev v postavitvi žarnih niš na pokopališču. Možnost postavitve žarnih niš je ob zidu, ki omejuje pokopališče. Pokopališče je razdeljeno na levo in desno stran, saj je prostorsko ločeno po zaselkih. Vmes je pot, na koncu pa mrliška vežica. Žarne niše bi postavili na obe strani vežice.

Predlagamo postavitev dveh (2) kompletov niš: en (1) komplet žarnih niš levo in enak komplet na desno stran. Komplet je za 12 niš (dimenzije 2,00x2,00x0,8 m), končan tipski betonski izdelek, brez pokrivnih plošč.

Iz obstoječega zida, ki omejuje pokopališče, bi se gradbeno odstranil kamen iz notranje strani (3/4 zida), naredil podložni beton ter vgradil končani tipski betonski element žarnih niš. Ker so niše v kalupu, je treba še iz zunaje strani zapirati s siporeksom in mrežico (dimenzije 10cm). Obstoječi zid se gradbeno obdela v prvotno stanje (ne posega se na drugo stran zida). Popis del s stroškovnikom je v prilogi.

Lokacija je pokopališče Truške, k. o. Truške 2613 parcela: 1196/1 - v lasti MOK.

Izvedbo predlagamo v jesenskem času 2020 ali kasneje ob primernih vremenskih pogojih. Rok izvedbe je 10 dni za gradbeni poseg, rok dobave žarne niše cca 1 mesec s postavitvijo na lokacijo, nato še 10 dni za dokončno obdelavo.

Širitev pokopališča brez večjega posega v prostor in možnost pogreba v domači vasi tudi za tiste, ki družinskih grobov v Truškah še nimajo ali so ti polno zasedeni.

Vsebina Znesek z DDV
gradbena dela 1690,45
oprema9150,00
nepredvidena dela (3 %)325,21
ddv2456,45
Skupaj 13621

Vrednost projekta

13622 €