Participativni proračun

Postavitev javne razsvetljave do ekološkega otoka v Gažonu

Anonimno oddan predlog  –  16. 07. 2020  –  Območje 2
osvetlitev
osvetlitev

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi imamo ekološki otok pod vasjo in v zimskem času moraš v temi odnašati smeti 300m pod vasjo ob cesti, kjer te avto ne opazi te hitro oplazi.

Tudi otok ni osvetljen in zaradi tranzitnih odlagalcev smeti zelo obremenjen ( vprašajte redarje)

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev javne razsvetljave do ekološkega otoka in na otoku.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ob cestišču in v okolici otoka postavitev javne razsvetljave.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V centru Gažona na parceli cesta 1302,  eko otok 491/1

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

varnost vaščanov.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

10000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 10.000 € in ustrezno prilagodila predlog.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.