Participativni proračun

Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Pitniki za vodo v Gažonu

Anonimno oddan predlog  –  16. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam umestitev dveh pitnikov z svežo vodo pred domom Jadran in zraven novih igral.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zaradi velike obiskanosti igral v Gažonu predlagam umestitev pitnikov z svežo vodo ob igralih.

Umestitev pitnika s svežo vodo zraven Doma Jadran ,kjer se ustavljajo kolesarji in počivajo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Mok bi s pomočjo Rižabnskega vodovoda povlekal cevi in namestila pipe z vodo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vasi Gažon. Na zemljišču 402/1 ali 403 kateri je v bližini otroških igral.

Zemljišče 684/3 ob Domu Jadran.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vas bi imela pitno vodo tudi na določenih lokacijah kjer opazujemo da je potrebna kjer je visoka frekvenca ljudi.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

5000 €

V lasti Mestne občine Koper je samo predlagana lokacija pri Domu Jadran, zato se v predlaganem znesku izvede le en pitnik na tej lokaciji.