Participativni proračun

Kmetijska pot Dobrave

Evgen Glavina  –  17. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dostop do kmetijskih površin je vitalnega pomena za bodoči razvoj kmetij z mladimi prevzemniki in preprečevanja zaraščanja krajine. Kmetijsko območje Dobrave je močno gričevnato, lahko bi rekli hribovito, kar nam ob večjih nalivih dežja povzroča na cesti Dobrave pravo razdejanje. Edina rešitev je prenova ceste z betonažo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo betoniranje poti v smeti Dobrave
Dolžina poti: 450 m
Širina poti: 2,30 m
Debelina poti: 0,10 m

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Čiščenje trase poti z mulčanjem, priprava kanalov za odvodnjavo, dobava in prevoz tampona, priprava tamponske podlage, dobava in prevoz železne armature, polaganje armature na traso, dobava in prevoz betona, betoniranje poti

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Šmarje, področje Dobrave (parcelna št. 3429)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Junij - avgust 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dolgoročno neoviran in varen dostop do kmetijskega področja Dobrave, odpadejo vsakoletna znatna sredstva za vzdrževanje, možen dostop tudi za mlajše učene Osnovne šole Šmarje, revitalizacija območja Dobrave.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
strojna priprava poti 1000
tampon s prevozom 70 m33014
železna armatura s prevozom 75 kom3745
beton MB24/22M s prevozom 135 m312234
Skupaj 19993

Dokumenti

Vrednost projekta

20000 €