Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga ne dosega minimalne zahtevane vrednosti vrednost 5.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Vrata Muda

Anonimno oddan predlog  –  17. 07. 2020  –  Območje 1
A7E11977-6F78-4F41-8BC1-24CE2274966E.jpeg
A7E11977-6F78-4F41-8BC1-24CE2274966E.jpeg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zamakanje kamnitih zidov in temeljev

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Novi vertikalni odtok meteornih voda s strehe, obstoječe stanje je že vsaj dve leti

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Novi vertikalni odtok meteornih voda s strehe, obstoječe stanje je že vsaj dve leti

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vrata Muda

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Nujno

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Glej sliko v prilogi

Predvideni stroški predlaganega projekta