Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Pozivu za dopolnitev se predlagatelj ni odzval. Predlog ni dovolj specifičen, da bi lahko komisija ocenila vrednost in izvedljivost zato se ne umesti v glasovanje.

Obnova igrišča v Šalari

Anonimno oddan predlog  –  01. 07. 2020  –  Območje 2

Obnoviti razpadajoče igrišče v Šalari.

Obnoviti in na novo ograditi igrišče v Šalari ker je zastarelo. Dodati še urbano opremo kot so klopi, koši za smeti, goli, koši, igrala... Narediti ga bolj privlačnega za uporabo in druženje. Po možnosti tudi odstraniti železne garaže, kot je to že bilo storjeno v Olmu.