Participativni proračun

Ureditev poti v Dolanih

Dajana Grižančič  –  17. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Podajam predlog za ureditev poti/ceste v Dolanih.  V zaselku Dolani v Svetem Antonu je že vrsto let asfaltirana cesta z urejeno javno razsvetljavo. Zadnji del ceste, preden le ta pelje le še mimo vinogradov in polj, je makadamski.  Cesto uporabljalo ne le stanovalci, lastniki kmetijskih zemljišč in javne službe temveč tudi naključni sprehajalci, saj je le ta del Evropske pešpoti E6 (Mohoreče-Kavaliči). Neurejeno makadamsko pot kmetijska mehanizacija in vsakokratno obilno deževje uničuje. Nastale vdolbine, ki predstavljajo potencialno nevarnost za sprehajalce in tudi vozila, stanovalci že vrsto let saniramo sami, kolikor je to mogoče.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje tega dela cesta in postavitev javne razsvetljave (potrebna bi bila le 1 svetilka) bi olajšala vožnjo in sprehod po omenjeni cesti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za izvedbo projekta je potrebno asfaltiranje ceste in postavitev javne svetilke, ki bi se ob sprožitvi senzorjev prižgala.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Cesta poteka po parcelnih številkah 3511/1 in 3548. Obe parceli predstavljata javno dobro in se nahajata v k.o. Sveti Anton. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel v letu 2021. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ne le izboljšanje cestnih razmer, temveč tudi razsvetljava bi omogočala varnejšo pot po cesti.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
7000 8540
Skupaj 8540

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.