Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt ni skladen s kriteriji participativnega proračuna saj izvedba predloga ni v sladu z zakonskimi določili. Predlog se ne umesti v glasovanje.

HIŠA KULTURE SV. ANTON

Anonimno oddan predlog  –  18. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Leta 2018 je v Sv. Antonu stara šola postala Hiša kulture. Do marca letos je bila zaposlena gospodična M.V., ki je organizirala celotno delovanje Hiše kulture, zato bi jo želeli še naprej imeti v našem kraju.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V Hiši kulutre potekajo delavnice, prireditve in seminarji. Izvedene so bile otroška likovno - lutkovna delavnica, otroška gledališka delavnica, gledališka delavnica za odrasle, delavnica kreativnega pisanja, plesna delavnica in delavnica ročnih spretnosti. Vsako prvo soboto v mesecu je potekal otroški abonma z gledališko predstavo. Imeli smo tudi filmske večere in srečanja s starejšimi občani, ki so se dobivali na kvi in klepetu.. V Hiši kulture imamo tudi knjižnico z okoli 5000 knjigami.

Vse zgoraj omenjene dejavnosti je organizirala M.V., ki je postala nepogrešljiv del naše skupnosti in bi želeli, da bi bila še naprej naš pomemben član. Prav tako odlično sodeluje s svetom krajevne skupnosti Sv. Anton in mu pomaga pri njenem delovanju.

Ljudje so je odlično sprejeli in se na njo obračajo v zvezi z raznoraznimi zadevami.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prosili bi, da nazaj zaposlite M.V. kot je bila do marca, da lahko naprej sodelujemo in se naša krajevna skupnost kulturno razvija in bogati.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se še naprej izvajal v Hiši kulture Sv.Anton.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Želimo si, da bi se zadeva urgentno uredila.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S prihodom M.V. v Hišo kulture se je ogromno spremenilo v naši krajevni skupnosti, predvsem na kulturnem in socialnem področju. Pripomogla je k vključenosti starejše populacije, prav tako pa pomemno vplivala na otroke.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
20.000,00
Skupaj 0