Participativni proračun

UREDITEV BETONSKEGA IGRIŠČA V ŠP DEKANI

Martina Grižančič  –  19. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Območje Športnega parka Dekani (ob nogometnih igriščih in ožja soseska) je potrebno reševati in urejati CELOSTNO in ne parcialno s posameznimi intervencijami, ki pogosto niso del širše strategije. Nujno bi bilo zasnovati vizijo nadaljnjega razvoja tega dela vasi in temu prilagoditi vse bodoče posege, vendar je v odsotnosti le-te, urejanje prepuščeno pobudam prebivalcev in samoiniciativnosti uporabnikov ali pa celo obsojeno na propad. Nekateri predlogi v zvezi z omenjenim območjem so bili že podani s strani drugih predlagateljev, zato jih ne bomo podvajali; en predlog iz lanskega PP pa je trenutno v izvedbi (parkirišče na parc. št. 1229/2). 


Prvi od treh dodatnih predlaganih projektov je: UREDITEV BETONSKEGA IGRIŠČA, ki je edino igrišče v območju športnega parka, ki je JAVNO, torej namenjeno vsem PREBIVALCEM. Igrišče je bilo septembra 2018 prizorišče večjega koncerta, zaradi katerega je bil postavljen šotor in odstranjena cca. 1/3 obodne panelne ograje, po dogodku pa se območje ni povrnilo v prvotno stanje. Ograje, nosilni stebrički in vhodna vrata še danes ležijo v bližini igrišča, nekateri deli so celo poškodovani in neposredno ogrožajo otroke in druge uporabnike, hkrati pa zasedajo prostor na že tako premajhnem gramoznem parkirišču. Neurejeno okolje zelo kazi sosesko, ki jo zaradi športnih dogodkov redno obiskujejo prebivalci drugih občin in celo tujci. Tudi sicer se v omenjeno igrišče vse od njegovega nastanka ni vlagalo, zato je potrebno sanacije.
 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretno predlagamo ureditev oziroma sanacijo obstoječega javnega betonskega igrišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Dela, ki jih je potrebno za to izvesti:
-    igrišče ponovno popolnoma ograditi (večina ograje je obstoječe, potrebno jo je le zmontirati; na delih, kjer je preveč poškodovana, pa jo je potrebno nadomestiti z novo),
-    na obstoječe gole namestiti mreže,
-    na varovala za goli namestiti mreže za odbite žoge,
-    na novo zarisati črte igralnega polja,
-    postaviti dodatna dva koša za košarko.
 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na obstoječem betonskem igrišču v športnem parku Dekani, na parceli št. 1120, k.o. Dekani.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Časovni okvir izvedbe: prva polovica leta 2021, tako da bi bilo igrišče na voljo za uporabo od pomladi ali poletja dalje.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po sanaciji igrišča bi bila njegova uporaba končno zopet varna in primerna za igro, sprostil bi se del parkirišča, popravljen bi bil trenutno zanemarjen videz območja.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Dokumenti

Vrednost projekta

5000 €