Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagan administrativni ukrep ni predmet participativnega proračuna. Predlog se ne umesti na glasovanje.

Večje kazni za grafitarje

Anonimno oddan predlog  –  01. 07. 2020  –  Območje 1

Ker se določene osebe brez nobenega umetniškega presežka s pisanjem grafitov izživljajo nad tujo lastnino, predvsem v starem delu Kopra. 

Zvišati kazni in uvesti družbeno koristno delo za prekrškarje.

V MOK.

Čimprej.

Lepši izgled mesta.