Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Košarkaška igrišča

ažman denis  –  20. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker v centru Kopra ni dovolj Košarkaških igrišč oziroma sta dva šolska, smo se odločili, da predlagamo izgradnjo dveh igrišč. želje vseh so naslednje: - igrišča želimo na travniku zraven novih občinskih prostorov.   - vsaj eno igrišče pokrito s streho in reflektorji.   - najbolje bi bilo, če bi bilo v stilu odbojkarskih igrišč.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam kvalitetna igišča ( koši iz pleksija ter obroči z vzmetmi) bar, slačilnico, reflektorje,   travnik za aerobiko in tai ci in vse to pod streho. zgodilo se bo to, da se bo igrala košarka  vsaj za 20% več, saj ko smo vsi na igriščih se čaka na red. ( vsi smo pripravljeni deliti ideje) 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 Mislim, da bi mogli najet zunanjega izvajalca in v sodelovanju s košarkaši in občino narediti terminski plan ter zgradil vse potrebno, saj imamo vse kar je potrebno

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

za areno bonifika, desno od teniških igrišč

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

čim prej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

zadovoljstvo rekreativcev saj bi lahko vadili na prostem in tako bi zmanjšali stroške za najem telovadnice ter igranje po senci je dosti lažje in prijetno.. trenutno se igra začne ob 20:00in vse zaradi sonca

Predvideni stroški predlaganega projekta