Participativni proračun

Javna razsvetljava

Valentina  –  21. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi koristi sokrajanov. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam javno razsvetljavo do hišne številke Turki 9D  zaradi večkratnega vlomov. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup in montaža svetil. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od glavne ceste Sv. Anton  do stranske veste hišne številke Turki  9

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V najkrajšem možnem času

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

boljša preglednost v nočnih časih. 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

5000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 5.000 € in ustrezno prilagodila predlog.