Participativni proračun

POČIVALIŠČE Z RAZGLEDOM NA KOPRSKI ZALIV Z ZALEDJEM

Marina Čok  –  21. 07. 2020  –  Območje 1
Razgled na Koper
Razgled na Koper

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Za krajane Markovega hriba in ostale obiskovalce, predlagamo ureditev počivališča, ki bi lahko bila tudi razgledna točka na Koper z zaledjem.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zaradi strmega terena ulice Za gradom je za pešce, kolesarje, invalidske in otroške vozičke pot naporna proti Kopru in v obratni smeri. Zato predlagamo na ovinku ulice Za gradom oz. nad ulico Vena Pilona počivališče s platojem in klopco ter razsvetljavo, kjer se bodo laho krajani in ostali obiskovalci ustavili in uživali ob pogledu na morje. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Očistiti bi bilo potrebno del zemljišča, ki je v lasti MOK ter utrditi in sanirati prostor za ureditev platoja in pripadajočo infrastrukturo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal nad ulico Vena Pilona, ki vodi na Markov hrib proti bolnišnici Izola. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S tem projektom bi krajani in ostali obiskovalci pridobili počivališče z razgledno točko na koprski zaliv.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Dokumenti

Vrednost projekta

8000 €