Participativni proračun

Umiritev prometa na odseku ceste Babiči križišče - Marezige

Anonimno oddan predlog  –  21. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na odseku ceste od hišne številke Babiči 40b do Babiči 41d, ki je tudi povzovalna pot proti Kopru za vse ostale okoliške vasi in zato zelo prometna bi bilo potrebno umiriti promet. Na omenjenem odseku je veliko nepreglednih točk, ki so nevarne za prečkanje poti, saj tu živi tudi veliko šoloobveznih otrok in ni nobenega prehoda za pešce. Nevarno je tudi za voznike, ki se iz lastnih dvorišč vključujemo na glavno cesto.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev 3 širokih ležečih policajev z zarisanimi prehodi za pešce.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvajal na odseku ceste Babiči križišče - Marezige.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predlog naj se izvede leta 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi se izboljšala varnost vseh udeležencev v prometu na omenjenem odseku ceste.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

15000 €

Komisija je ocenila vrednost predlaganih del na 15.000 € in ustrezno prilagodila znesek.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.