Participativni proračun

Ureditev fitnesa na prostem - Športni park Dekani

Anonimno oddan predlog  –  21. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vadba na prostem prispeva k boljšemu počutju, vpliva na koncentracijo, na duševno počutje in mir, predvsem pa razgibavanje lahko spremenimo v prijetno druženje.

S tem predlogom želimo omogočiti rekreativne aktivnosti za krajanke in krajane, za telovadne skupine  ter dnevne obiskovalce športnega parka Dekani ( starše, otroke), saj bi ureditev fitnesa povezovala vse starostne skupine ter omogočala aktivnejšo izrabo prostega časa.

Poleg slednjega bi z ureditvijo smiselno zaključili ureditev parcele št. 1121 k.o. Dekani , na kateri je že danes manjše igrišče z umetno travo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pa parceli št. 1120 k.o. Dekani je že danes betonsko igrišče, ki je namenjeno krajankam in krajanom  naše KS, zraven na parceli 1121 k.o. Dekani v lasti MOK , se uredi še prostor s fitnes napravami, s tem posegom bo celovito urejeno področje pred športnim parkom.

Pridobitev za kraj :

- brezplačen fitnes park za domačine in obiskovalce

- ureditev okolice športnega parka

- dopolnitev dejavnosti v športnem parku

- prostor za rekreacijo in druženje

- zdrav in aktiven življenjski slog.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebne aktivnosti:

- gradbena dela za utrditev podlage

- priprava načta za postavitev naprav,

- nakup kakovostnih naprav v posvetu s stroko

- ureditev infrastrukture (npr. vode) 

- postavitev pitnika

- postavitev klopi za počitek

- ozelenitev oz. nasaditev žive meje ob cesti 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

ŠP Dekani , parcela št. 1121

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v letu 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se izraba prostega časa, povečale  bi se možnosti za  varno in brezplačno rekreacijo na prostem, druženje krajanov vseh starosti, smiselna ureditev okolice športega parka.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
20000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.