Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Sanacija in ureditev stare smarske cestw

Anonimno oddan predlog  –  21. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta je v prvih 1500m zelo unicena in nevarna za uporabnike še posebej za mnoge kolesarje, ki z veseljem uporabljajo to pot. Nima urejenega plocnika za pesce.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam sanacijo najbolj unicenega in nevarnega predela, da bomo prebivalci predvsem varno prevazali svoje druzine do doma.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo zamenjati oz. na novo poloziti asfalt ter zapolniti nevarne luknje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vsaj prvih 1500m od zacetka ceste ko se zavije iz glavne ceste Koper- Smarje.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Cimprej preden se zgodi tragicna nesreca,ki glede na stanje ceste ni dalec.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljsala bi se vsakodnevna pot/varnost vseh prebivalcev ter mnogih rekreativnih kolesarjev iz vseh krajev Slovenije in sosednje Italije.

Predvideni stroški predlaganega projekta