Participativni proračun

Ureditev poti v Boninih

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 4
degradirana cesta
degradirana cesta

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot, ki povezuje veliko kmetijskih površin in nekaj hiš v naselju je popolnom uničena in nedostopna z večino vozil. Ureditev poti bi znatno pripomogla k javnem interesu in k razvoju omenjenega območja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Popolnoma uničeno strmino makedamske ceste je potrebno sanirati in betonirati ali asfaltirati ter ponovno usposobiti ustrezno odvodnjavanje ob cesti. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi zahteval čiščenje kanala ob cesti in uspostavitev odtekanja vode. Poleg tega bi preko projekta sanirali strmino ceste, dolgo cca. 190 m in jo ustrezno betonirali oz. asfaltirali. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na parcelni št. 5576, k.o. Bertoki (makedamski del pod kapelico).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Izvedba projekta je predvidena za leto 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi imeli vsi lastniki kmetijskih zemljišč in objektov, do katerih vodi cesta, ter vsi obiskovalci omogočen normalen dostop z vozili. Posledično bi se območje hitreje in učinkoviteje razvijalo (trenutno se namreč zaradi nedostopnosti območje počasi spreminja v gozd).

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Ureditev odvodnjavanja 4000
Sanacija in betoniranje ceste16000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.