Participativni proračun

Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ureditev dostopa do "vaškega kopališča Oblakovec" ob reki Rižani

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Oblakovec je neurejeno kopališče ob reki Rižani, ki ga krajani Dekanov in okoliških vasi  ( predvsem mladina) že desetletja obiskujejo v poletnem času.

Vedno je bilo zbirališče mladine, kjer so aktivno  preživljali  prosti čas v počitnicah ( druženje, igranje družabnih iger, plavanje). Veliko je bilo takih, ki drugih možnosti niso imeli in je bil Oblakovec edini kraj, kjer so se naučili plavati. Je v prelepem in prijetnem okolju, kjer že sam kraj omogoča sprostitev in mir, pa tudi prostor za piknik.

Ugotavljamo , da vedno več krajanov pa tudi občanov MOK se zbira  in sprošča ob reki Rižani, še posebej v času prepovedi zbiranja zaradi virusa COVID se prebivalci zatekajo v naravo, zato ureditev takih površin bo pozitivno vplivalo na vse prebivalce MOK.

Problem predstavlja dostop do reke, ki ga praktično ni oz. ni urejen, obiskovalci sedaj dostopajo  po privat zemljišču. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, v kolikor je mogoče  da se uredi dostop ( utrjena pot) ob reki do kopališča, da ni potrebno uporabljati privat zemljišča, poleg tega se uredi manjši  prostor za zbiranje in odlaganje osebnih stvari na bregu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo:

-preveriti možnosti ureditve dostopne poti na terenu ( ob reki)

- očistiti teren

- utrditev terena/poti s tamponom

- na bregu počistiti teren 

- ureditev dostop do vode ( manjše betonske stopničke, da ob večjem vodostaju reke jih ne bo odneslo)

-postavitev koša za smeti in  klopi za posedanje

-postavitev znaka ( kopanje na lastno odgovornost in v izogib kupom smeti,  še opozorilo "počisti za seboj") 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na delu parcele ( ob reki) št. 2724 k.o. Dekani oz. v kolikor ni izvedljivo, se poskuša urediti dostop z lastnikom parcele 1054 vse k.o. Dekani.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

leto 2021 ali 2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po ureditvi dostopne poti ( prikazane na sliki) in dela zemljišča ob reki, bi kraj pridobil lokacijo za sprostitev in kopanje v poletnem času, dodatna ponudba kraja.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
20000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €