Participativni proračun

Tematska pot okoli vanganelskega jezera

iztok babič  –  02. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

-promocija zelenega turizma

-prikaz živega bitja v jezeru

-spodbujanje gibanja v naravi

-promocija naselja

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

-info točko pod jezerom(izhodiščna točka)

-krožna zelena pot okoli jezera

-klopi za postanek

-poučne table o samem jezeru(zgodovina + sedanjost jezera)

-naravni pitnik z izvirsko vodo

-izdelava plavajočega mosta

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

- ureditev poti(po potrebi kakšna lesena ograja ob poti)

- montaža tabel +klopi(betoniranje temeljev)

- izdelava plavajočega mosta

- naravni pitnik z izvirsko vodo

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

okolica vanganelskega jezera

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

pomlad 2021,pomlad 2022 (marec-maj)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

boljše poznavanje jezera v okolici

spodbujanje rekreacije v naravi

ureditev okolice jezera v sobivanju z naravo

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

15000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.