Participativni proračun

Menjava dotrajanih avtobusnih čakalnic

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 4
drugaslika.jpg
drugaslika.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagamo zamenjavo dotrajanih avtobusnih čakalnic na zelo prometni cesti iz Bivja proti Bertokom nasproti podjetja Scarbo v smeri Kopra in pizzerije Kortina v smeri Bivja. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo zamenjavo obstoječih čakalnic s sodobnejšimi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izpeljati bi bilo potrebno demontažo obstoječih čakalnic in nabavo ter montažo novih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izpeljal na lokaciji obstoječih čakalnic.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Izvedba projekta v naslednjih dveh proračunskih letih.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

16000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.