Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Razgledna ploščad Tinjan

Neja  –  22. 07. 2020  –  Območje 3
razgledna_ploščad.jpg
razgledna_ploščad.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je Tinjan znana in dobro obiskana točka na Obali. Žal nimamo nikjer poskrbljeno za turiste, dnevne sprehajalce in pohodnike, da si na odlični lokaciji spočijejo in uživajo v razgledu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se zraven igrišča na vrhu Tinjana, uredi razgledna ploščad. Zraven spadajo klopce, miza, pitnik z vodo, koši za odpadke, stacionarni daljnogled...

Ureditev bi zasnovali tako, da bi na robu naredili (stekleno) ograjo, da ne ovira razgleda in zagotavlja ustrezno varnost.

Sprehajalci in pohodniki bodo se bodo lahko odpočili in uživali v razgledu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občina naj od lastnikov pridobi soglasje ali zemljišče odkupi in z izbranim izvajalcem uredi ploščad. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pri otroškem igrišču na vrhu Tinjana.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel v prvi polovici leta 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Uredila bi se za domačine in turiste prijetna točka, kjer bi lahko uživali v razgledu in se odpočili na pohodniški poti.

Predvideni stroški predlaganega projekta