Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Prometna ureditev se rešuje v sklopu celostne ureditve ostali elementi pa ne dosegajo minimalnega zneska 5.000 € za posamičen predlog zato se predlog ne umesti na glasovanje.

Od Šalare k Pradešjolu – ureditev

Anonimno oddan predlog  –  03. 07. 2020  –  Območje 2
Prej in potem. (Foto: Google Maps in Photoshop)
Prej in potem. (Foto: Google Maps in Photoshop)

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na dolgi ravni Tribanski cesti vozila prevečkrat razvijejo preveliko hitrost in to mesto, kjer Šalarčani pridejo iz naselja v bližnjo naravo, je za pešce zelo nevarno.

Hitrost bi lahko upočasnili z montažno hitrostno oviro na vsaki strani. Zarisan prehod za pešce (zebra) bi končno dal prednost pešcem.

V vzhodnem manjšem kanalu je zmeraj veliko smeti.

Na malo zelenico nad Badaševico bi lahko postavili klop (pogled na reko).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

  • Postavitev dveh montažnih grbin: za ovinkom in za brvjo.
  • Zarisanje prehoda za pešce.
  • Postavitev večjega koša za smeti pri rampi za na Pradešjol. Na istem nosilcu bi lahko bil tudi koš za pasje iztrebke, saj je tam veliko sprehajalcev s kužki.
  • Postavitev klopce nad reko. Zaradi ljudi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Po ustaljenih postopkih za tovrstno cestno opremo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na kraju samem.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kadarkoli.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost pešcev in tistih, ki pridejo na izhodišče sprehoda z avtomobili (tam je tudi manjše gramozno parkirišče). Manj bi bilo odpadkov v naravi. Na klopci bi si kdo odpočil in opazoval vodne ptice pod seboj.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Postavitev montažne grbine I. 1500
Postavitev montažne grbine II.1500
Prehod za pešce (samo barva)450
Dobava in montaža koša za smeti400
Dobava in montaža koša za pasje iztrebke450
Dobava in montaža klopi700
Skupaj 5000