Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

MAGIČNOST GLINE, MEDGENERACIJSKE DELAVNICE

Anonimno oddan predlog  –  24. 07. 2020  –  Območje 1
Delavnice
Delavnice

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Glina je naravni material, najprimernejši za ustvarjanje kiparskih izdelkov za otroke. Ko ga spoznajo, se težko ločijo od njega. Ustvarjanje z glino pozitivno vpliva na intelektualni razvoj otroka. Ob ustvarjanju je otrok kreativen in leti na krilih domišljije. Uri se v motoriki, koordinaciji, koncentraciji, razvija občutek za lepoto. Ob taki dejavnosti otrok sproščeno raziskuje brez pritiska ocenjevanja tega, kar ustvari. Z delavnicami želimo spodbuditi uporabo gline v vrtcih.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z medgeneracijskimi delavnicami gradimo pozitivne odnose med soljudmi. V delavnicah bi otroci in vzgojiteljice spoznavali glino in se učili delati z njo. Delavnice bi vodila mentorica krožka keramika učiteljica in univerz.dipl.pedagoginja, s sodelovanjem starejših študentk iz Društva Pristan-Univerze za tretje življenjsko obdobje Koper. Gre za obojestransko korist. Mlajši pridobijo znanje, spretnosti, presegajo stereotipe o starejših, pri starejših gre za družbeno koristno delo in sprejetost.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi potekal v obliki delavnic za otroke vrtcev. Usposabljanje vzgojiteljic bi potekalo v prostorih Društva Pristan ali v Vrtcu Koper. Povabili bi tudi lončarja, ki bi predstavil delo na vretenu z delavnico. Ob zaključku bi sledila predstavitev projekta in razstava.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Za otroke vrtcev v Kopru bi izvedli delavnice po enotah posameznega vrtca. Vzgojiteljice bi se usposabljale v prostorih vrtca Koper. Delo lončarja z delavnicami bi potekalo v enotah vrtcev.

LOKACIJA IZVEDBE PROJEKTA: Vrtec Koper, Kettejeva 13, Koper, Vrtec Semedela, Nova ulica 2/B, Koper, Društvo Pristan, Kidričeva 10, Koper

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi izvedli v koledarskem letu 2021.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Otroci in vzgojiteljice bi spoznali glino kot naravni material za oblikovanje. Vzgojiteljice bi nova spoznanja o glini prenesle v prakso. Spoznali bi lončarja in delo na vretenu. S projektom želimo povezati generacije in graditi odnose. Otroci se skozi delavnice učijo sodelovanja, pridobivajo različna znanja, izkušnje in bolj pozitivno gledajo na starejšo populacijo kot tisti otroci, ki teh izkušenj nimajo. Starejše študentke bi opravile družbeno koristno delo.

 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Material 800
Pripomočki za delo700
Žganje v peči500
Delo mentorjev2000
Delo lončarja 4x2000
Skupaj 6000

Vrednost projekta

6000 €