Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Iz predloga se ne da razbrati vsebine. Predlog se ne umesti v glasovanje.

- - -

Anonimno oddan predlog  –  04. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

---

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

---

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

---

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

---

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

---

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

---

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Skupaj 0