Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna, saj predlagana lokacija ni v lasti ali upravljanju MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Zelena pregrada iz grmovnic ob hitri cesti

Anonimno oddan predlog  –  04. 07. 2020  –  Območje 1
Ob hitri cesti pri Slavčku
Ob hitri cesti pri Slavčku
  • Zaradi avtocestnega hrupa, neprijetnega pogleda na promet, zaradi onesnaževanja s trdimi delci in težkimi kovinami, zaradi asfaltnega pregrevanja (4-pasovnica in številni iz-/dovozi). Danes je to degradirano območje.
  • Pri Slavčku celo ne obstaja zaščitna mreža, ki bi preprečevala, da živali (nutrije, mačke, psi …) ne bi zašle na cestišče. Zelo nevarno.
  • Na območju gramoznih parkirišč je treba uredite dostope in vsaj eno brv, saj ljudje nevarno skačejo čez globok kanal, da si skrajšajo pot.
  • Zasaditev primernih grmovnic, ki bodo tvorile naravno pregrado. Grmovnice bi sčasoma tudi nudile dom številnim pticam, dvoživkam in insektom, ki jih v sedanji okoljski goloti seveda ni.
  • Postavitev zaščitne mreže pri Slavčku.
  • Postavitev brvi čez kanal pri gramoznih parkiriščih.
  • Marjetica Koper zasadi primerne grmovnice in zanje skrbi.
  • DARS (?) postavi pri Slavčku zaščitno mrežo.
  • MOK poskrbi za brv čez kanal pri gramoznih parkiriščih.

Ob hitri cesti na območju mestnih naselij (P+R Semedela in pri Slavčku).

Kadarkoli.

Ograditev od neprijetne hitre ceste na naraven način. Izboljšanje kakovosti tamkajšnjega območja za ljudi in živali in celo pomoč biotski raznovrstnosti.

V nadaljevanju bo na obcestnih mikrozelenicah možna nova, bolj kakovostna raba zdaj popolnoma degradiranega prostora.

Dokumenti