Participativni proračun

Postavitev javnih pip - "špin" v vasi

Anonimno oddan predlog  –  05. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pipe oziroma špine so v vasi na starem trgu (na placu) in na več mestih ob začetku ulic (kontrad) stale že v starih časih, potem pa so jih odstranili. Pipe bi obudile stare čase in bi bile primerne za pohodnike oziroma sprehajalce, da bi se odžejali. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se pipe spet postavijo na mestih, ki so občinska oziroma krajevna last. Pipe bi imele kratkotrajni dotok vode, tako bi jih ljudje rabili le za pitje oziroma osvežitev. Na njih pa ne bi mogli točiti vode za zalivanje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pipe bi kupili, jih namestili na začetke kontrad in na stari trg (plac). Do njih bi speljali vodo, ki je že napeljana na teh mestih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Špine bi postavili na placu (starem trgu), pri Obadih, na Klancu in na poti proti nogometnemu igrišču.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi izvedli spomladi 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Sprehajalci in pohodniki bi imeli vodo za odžejanje vedno v bližini - na poti. Povrnili bi izgled vasi iz starih časov.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €