Participativni proračun

POMJAN- stara šola-Ureditev dela notranjosti propadajoče stare šole

Sonja Petz  –  06. 07. 2020  –  Območje 2
Šola Pomjan
Šola Pomjan

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Pomjanu imamo propadajoči objekt nekdanje šole iz leta 1954, v katerem je bila še do pred 6 leti gostilna. Od takrat zanj in za okolico skrbimo vaščani. S prostovoljnim delom ga po najboljših močeh vzdržujemo, vendar naglo propada, potrebna je obnova v celoti, zunanjosti in notranjosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev notranjih prostorov bivšega stanovanjskega dela "šole", ki stoji na parceli 963/1 KO Pomjan, št.stavbe 121 in je v lasti KS Šmarje. V obnovljenih prostorih želimo urediti MEDGENERACIJSKI ŠPORTNO - KULTURNI CENTER, tako kot ga ima že večina vasi v MOK. V notranjosti želimo urediti stalno etnološko razstavo fotografij in drugih predmetov iz naše vasi, privabiti želimo različne vrste turizma, kot na primer razne rekreativne športnike (pohodnike, kolesarje, kinološka društva..).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

  • Porušili bi nekatere vmesne stene, da bi dobili en večji prostor,
  • naredili bi novo električno napeljavo,
  • ometali in prepleskali bi stene,
  • položili bi nove talne obloge,
  • uredili bi manjšo čajno kuhinjo,
  • uredili dotrajane sanitarije.
  • notranja vrata in pohištvo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v polovici bivše šole, natančneje v stanovanjskem delu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Po možnosti v letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vaščani bi pridobili urejen Vaški dom, oziroma MEDGENERACIJSKI ŠPORTNO KULTURNI CENTER, v katerem bi izvajali aktivnosti, ki že leta potekajo v zelo slabih pogojih; to so balinarski treningi in turnirji, telovadba za ženske, rekreativni ping-pong, tekmovanja v briškoli in trešete. Vaški dom vaščani uporabljamo skozi celo leto. V njem organiziramo  druženja za vaške praznike, 8. marec, poletni zaključek Oratorija za otroke iz Šmarskega župnišča, Martinovanje z ocenjevanjem vin, komemoracije za 1. november, Božično praznovanje za otroke, Novoletno praznovanje za vaščane, popogrebne zakuske. Vaški dom služi tudi kot volišče, tu so sestanki za Društvo TKŠD Pomjan in Vaško skupnost, priprave za Koprsko pustno povorko, priprave na Sladko Istro, zunaj pa se na večjem in manjšem igrišču igrajo otroci...Ko bi imeli primeren prostor, bi lahko izvajali še druge aktivnosti, ki jih zdaj ne moremo.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
rušenje vmesne stene 1000
nova električna napeljava7000
ometanje in pleskanje sten3000
nove talne obloge3000
čajna kuhinja2000
sanitarije2000
notranja vrata in pohištvo2000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €