Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev vaškega jedra ob vodnem viru v Črnem Kalu

Anonimno oddan predlog  –  07. 07. 2020  –  Območje 6

Z uresničitvijo tega projekta bodo vaščani imeli bolj varen prostor, kjer bodo lahko točili zalivalno (in pitno?) izvirsko vodo. Poleg tega se bodo lahko na kamnitih klopeh tudi odpočili oz. posedeli in poklepetali med seboj (primerno tudi za turiste).

Z izpeljavo projekta bo nastalo novo privlačno središče vasi, ki bo funkcionalno v več pogledih. S tem se bo dvignila kakovost bivanja lokalnega prebivalstva in izboljšala podoba same vasi Črni Kal.

Projekt zahteva sledeče aktivnosti:

a) obnova in ustrezna umestitev dveh obstoječih kamnitih korit,
b) izgradnja novega kamnitega zidu z estetsko oblikovanim iztokom vode
c) izravnava in prekritje prednjega dela s kamnitimi tlakovci ter izdelava robnikov, kjer bi bili potrebni
d) postavitv večje kamnite klopi ob vodnem viru

Izvedba projekta bi bila v centru vasi na parceli št. 3037/12, k.o. Črni Kal, kjer sedaj stojita dva korita z vodnim virom.

Projekt bi se izvjal v letu 2021.

Projekt bo prispeval k večji funkcionalnosti in estetskosti vaškega jedra v Črnem Kalu.

Vsebina Znesek z DDV
Obnova in ustrezna umestitev dveh obstoječih kamnitih korit 5300
Izgradnja novega kamnitega zidu z estetsko oblikovanim iztokom vode7400
Izravnava in prekritje prednjega dela s kamnitimi tlakovci ter izdelava robnikov5200
Postavitv večje kamnite klopi ob vodnem viru2000
Skupaj 19900

Vrednost projekta

19886 €