Participativni proračun

Ureditev zunanjega družabnega prostora ob vodnjaku v Črnem Kalu

Anonimno oddan predlog  –  07. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob vaškem domu se vaščani veliko krat zbirajo, nimajo pa primernega prostorja kjer bi lahko sedli, se pogovorili, odpočili in prediskutirali aktualne zadeve. Družabni zunanji prostor bi bil nenazadnje primeren tudi za turiste oz. pohodnike, ki obiskujejo Črni Kal.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog predvideva vzpostavitev zunanjega družabnega prostora ob vodnjaku v Črnem Kalu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izpeljati bi bilo potrebno sledeče aktivnosti:

- izgradnja/obnova suhega zidu na V strani območja
- izgrdnja nadstreška na J strani območja in postavitev lesenih miz in klopi pod nadstreškom
- postavitev kamnitih klopi na Z delu območja
- ureditev zelenice na območju

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na parceli 3376/1, k.o. Črni Kal, kjer stoji vodnjak.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Izvedba projekta je predvidena za leto 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Projekt bi vzpostavil nov zunanji družabni porstor v vasi Črni Kal in vzpostavil funkcionalno zemljišče na trenutno nefunkcionalnem območju.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
izgradnja/obnova suhega zidu na V strani območja 4000
izgrdnja nadstreška na J strani območja in postavitev lesenih miz in klopi pod nadstreškom12000
postavitev kamnitih klopi na Z delu območja2500
ureditev zelenice1500
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.