Participativni proračun

Butari: asfaltiranje vaške ceste

Anonimno oddan predlog  –  07. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi Butari so še vedno neasfaltirani deli vaških cest in s tem tudi dovoznih javnih poti do hiš. Take poti so vedno pod vplivom vremenskih razmer.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam asfaltiranje in odvodnjavanje, da ne bo več lukenj, blata, zalivanja vode, izpiranja cestišča...

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Butari, k.o. Movraž: z glavne ceste po javni poti št. parcele 5746/4, 72 kv. metrov, do hišne številke Butari 18

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala se bo kvaliteta bivanja v naši vasi.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

15000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 15.000 € in ustrezno prilagodila predlog.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.