Participativni proračun

Asfaltiranje del javne poti na Zgornjih Škofijah

Anonimno oddan predlog  –  07. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Del makadamske javne poti, ki jo po vsakem nalivu meteorne vode izperejo. Makadam raznese po prečni asfaltirani cesti. Po vsakem nalivu jo uporabniki morajo na lastne stroške urejat na novo-

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje poti v dolžini približno 60m. Gre za parcelno št. 1108/2 k.o. Škofije

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej predlagamo ureditev podlage (utrjevanje poti) , ureditev kanalov za odvodnjavanje meteorne vode, nato še končno plast asfalta in bankin.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Del parcele 1108/2 k.o. Škofije

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Nebi bilo več potrebe po urejanju ceste po vsakem deževju. Zmanjšanje stroškov urejanja (naročanja gramoza v lastni režiji) določenih okoliških prebivalcev.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je ocenila vrednost predlaganih del na 20.000 € in ustrezno popravila predlog.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.