Participativni proračun

Igrisce na Plavjah - betonska miza za namizni tenis + klopc

Anonimno oddan predlog  –  08. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

S postavitvijo betonske mize za namizni tenis bi igrisce  na Plavjah lahko postalo kraj za druzenje in rekreacijo krajanov v odraslih zrelih letih in tudi upokojencev. S tem bi pripomogli k dvigu kulture bivanja krajanov in spodbudili krajane h kvalitetnemu nacinu prezivljanja prostega časa.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev betonske mize za namizni tenis in dodatne klopce ob mizi na igriscu na Plavjah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Betonska miza za namizni tenis in klopca naj bi bili postavljeni med otroskim igralom in košem. Tako ne bi ovirala igranja kosarke in nogometa.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Lokacija projekta je igrisce na Plavjah

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj bi se izvedel do 31.3.2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Igrisce bi postalo kraj za druzenje in rekreacijo tudi odraslih in upokojenih krajanov.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

5000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.