Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Svetila, ki so predmet predloga so že bila financirana iz proračuna Mestne občine Koper v zadnjih petih letih zato njihova zamenjava ne more biti predmet participativnega proračuna. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Plavje - posodobitev javne razsvetljave

Anonimno oddan predlog  –  08. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Posodobitev javne razsvetljave bi ptipomogla k vecji varnosti krajanov in manjsi svetlobni onesnazemodti v vasi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam zamenjavo javnih svetil s sodobnejsimi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zamenjava javnih svetil.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na Plavjah.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj bi bil realiziran do naja 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljsala bi se varnost krajanov in zmanjsala svetlobna onesnazenost.

Predvideni stroški predlaganega projekta