Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana ureditev je že v veljavi zato se predlog ne umesti na glasovanje.

Plačilo parkirnine po porabi

Tom Pavlič  –  24. 06. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutno je v Kopru parkirnino možno plačati na avtomatu ali preko aplikacije. Fleksibilnost, ki ponuja slednja, bi bilo mogoče izkoristiti za natančneje plačevanje dejanske uporabe parkirnega prostora.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pri uporabi parkirnega avtomata plačujemo za uro ali več v naprej. Ni pa konkretnega razloga zakaj mora tudi aplikacija delovati na podoben način. Pri aplikaciji bi lahko uredili plačilo ure v naprej tako kot sedaj, a če odidemo prej bi nam lahko neuporabljena vsota bila povrnjena na račun.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Aplikacija ParkMeWise je deležna rednih posodobitev; potrebno bi bilo zahtevati, da se doda funkcija prekinitve parkiranja in povrnitve neuporabljene vsote.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vsa plačljiva Koprska parkirišča.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

To bi bila še dodatna prednost brezpapirnate uprave parkirišč in bi konkretno spodbudila uporabo aplikacije.

Predvideni stroški predlaganega projekta