Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagane aktivnosti se že izvajajo v okviru javne službe. Predlog se ne umesti na glasovanje. Vse, ki potrebujejo predlagano storitev pozivamo, da pokličejo komunalno podjetje Marjetica in si uredijo.

Prevzem gospodinjskih odpadkov za starejse obcane Gortanovega trga in okolice

Anonimno oddan predlog  –  08. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Po odstranitvi komunalnih zabojnikov za odpadke iz mestnega sredisca, so se mnogi starejsi obcani Gortanovega trga in bliznjih ulic znasli v težavni situaciji, saj mnogi ne zmorejo samu odnasati odpadkov na obrobje ob trznici, kamor so bili zabojniki prestavljeni. Tako se odpadki nabirajo tudi v poulicnih kosih za smeti ali celo ostajajo v prebivalisvih, kar je higienicno oporecno.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se organizira odvzem odpadkov izpred vhodnih vrat bivalisc za starejse in gibalno ovirane obcane iz okolice Gortanovega trga in bliznjih ulic.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Organizacijo odvzema odoadkov naj prevzame lokalno komunalno pojetje, lahko tudi zapisleni oreko havnih del. Pozove naj se obcane, da se prijavijo za taksen nacin odstranutve odpadkov. Odpadki naj bi se odstranjevali pogosteje v poletnih mesecih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V okolici Gortanovega trga in drugih predelih starega mestnega jedra, kher zivijo starejdi ali gibalno ovirani obcani.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Izvajanje naj bi teklo kontinuirano. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljsali bi higienske razmere bivanja teh ranljivih skupin, saj mnogi ne zmorejo redno odnasati odpadkiv. Obenem bi v ulicnih kosih ostal prostor ta odlaganje sprotnih odpadkov mimoidocih.

Predvideni stroški predlaganega projekta