Participativni proračun

Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Marežganska kanava - ureditev toplotne in zvočne izolacije strehe

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 5
Marežganska_kanava.jpg
Marežganska_kanava.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z izvedbo projekta se bo bistveno zmanjšala poraba energije za hlajenje in ogrevanje prostora Marežganske kanave, ki jo je v zimskem času, ko se uporablja občasno zelo težko segreti na primerno temperaturo, zaradi velikih toplonih izgub neizoliranega ostrešja objekta.

Z ustrezno toplotno/zvočno izolacijo ostrešja se bodo zmanjšani tudi vplivi hrupa na sosednje stanovanjske objekte, ki so občasno moteči za krajane, ki prebivajo v nesporedni bližini objekta in so posledica dogajanja v Marežganski kanavi. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se ostrešje objekta z uporabo ustreznih materialov tolotno in zvočno izolira.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V objektu se na notranji objketa, na trenutno vidni del lesene strešne konstrukcije pritrdijo izolacijske plošče oziroma ustrezni izolacijski material, katerga se prekrije oziroma izdela leseni strop, ki se prebarva v barvi obstoječe lesene strešne konstrukcije tako, da ne vpliva videz oziroma estetiko prostora. Glede na majhno težo izolacijskega materiala izdelava posebne nosilne konstrukcije za namestitev izolacijskega materiala ni potrebna. 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt ureditev toplotne in zvočne izolacije strehe v Marežganski kanavi se bo izvajal v objektu, ki se nahaja ne nepremičnin s parc.št.3342 in 1012/39 obe k.o.Marezige, ki sta zemljiškoknjižno lastnina Krajevne skupnosti Marezige in Mestne občine Koper.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt se lahko izvede v letu 2020 lahko pa tudi v prevem delu leta 2021, ker predvidena dela predstavljajo redno vzdrževanje objketa, za izvedbo katerih ni potrebno izdelovati posebne projektne dokumetacije ali gradbenga dovoljenja ter raznih soglasij. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z izvedbo projeta se bodo bistveno zmanjšale toplotne izgube objekta ter s tem zmanjšali stroški elektrike ter drugih energentov za njegovo ogrevanje in hlajenje.

Z lažjim zagotavljanjem primernejše temperature v objketu bodo druženja v prostoru prijetnejša.

Z manjšimi emisijami hrupa v okolico pa bo dogajanje v objektu bolj sprejemljivo tudi za krajane, ki prebivajo v neposredni bližini. 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
les za prekritje izolacije 250m2 5500
Izolacijski material 250m22500
montažna dela na višini2000
barvanje/površinska žaščita lesa1500
transport, zaščita prostora, čiščenje 500
Skupaj 12000

Vrednost projekta

12000 €