Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Projekt za kanalizacijo Plavje

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

vse okoliške vasi že imajo kanalizacijo, ali je v izgradnji. Kanalizacija ki jo imamo v vasi je stara stoletja in ne zmore opravljati svoje funkcije, zato ima večina čistilne napreave, veliko je greznic, ki se izlivajo kdo ve kam.... 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Za začetek bi bilo potrebno pripraviti vsaj Projekt za kanalizacijo na Plavjah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt 2020

Pričetek izgradnje kanalizacije umestiti v Proračun za 2021-2022.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

kvaliteta življenja, odpadne vode, skrb za okolje. 

Predvideni stroški predlaganega projekta