Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani poseg ni mogoče izvesti zaradi zakonskih omejitev zato se predlog ne umesti na glasovanje.

Pot za krepko srce

Andreja Smrdelj  –  09. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam, da damo našim občanom možnost rekreiranja v obliki kolesarjenje ali hoje po grebenu Bošamarina in Grinjana do Šmarij.    Trenutno je ta cesta preobremenjena z avtomobili skozi ves dan in krajani nimamo več varnega kraja za rekreacijo. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo namestitev dveh semaforjev ali ramp, ki bi samodejno zapirala del poti vsak dan za 4 ure.

Bistvo je vsaj občasno zmanjšati promet skozi naselji Bošamarin in Grinjan in s tem pridobiti lepo rekreacijsko pot za vse občane. Tako bi lahko občani brez avtomobila prišli z mestnim avtobusom do vznožja in se nebi bilo potrebno voziti do Slavnika, Kokoške in podobno. Če bi to zaživelo, se bi pri naslednjih projektih potegovali še za postavitev raznih telovadnih fiksnih pripomočkov za razgibavanje z navodili za uporabo na tej poti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna bi bila namestitev dveh semaforjev, ki bi del ceste izven naselja zapirala za ves morotiziran promet vsak dan za 4 ure v popoldanskem času. V zimskem času od 15 do 19 ure, ter v poletnem času od 17 do 21 ure.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na lokaciji med Grinjanom in Šmarjami, kjer ni več naselja. S tem 4- urnim dnevnim zaprtjem pa si bi toliko zmanjšali promet, da bi bilo možno izvajati pohode od vznožja Bošamarina do Šmarij.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta bivanja ljudi Bošamarina in Grinjana, ter možnost rekreacije za vse občane.

Predvideni stroški predlaganega projekta