Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog je identičen predlogu pod številko 80, zato se ga izloči.

Postavitev potopnega stebrička - valja pred otroškim igriščem v Dekanih

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog napeljuje k postopnemu umiku neupravičenih parkiranih vozil na otroškem igrišču, postopna ureditev območja parkiranja izven vaškega jedra, zagotovitev varnejše uporabe otroškega igrišča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlaga se postavitev ličnega in s standardi opremljenega stebrička-potopnega valja, z daljinskim oddajnikom, elektromarice... neposredno pred otroškim igriščem v Dekanih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Dobava, vgradnja in montaža potopnega stebrička-valja.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na uvozu na otroško igrišče v Dekanih, na robu občinske ceste v centru vasi Dekani.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021, gre za enostavno zadevo.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

V prvi fazi bi se uvedel večji nadzor nad upravičenci parkiranja, občutek urejenosti kraja bi se zvišal. Navedeno vodi k višjemu občutku varnosti, kar posledično dodatno zveča aktivnost mladih ljudi na igrišču in obiskovalcem parka. Gre za povezano celoto.

Predvideni stroški predlaganega projekta