Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog je identičen predlogu pod številko 80, zato se ga izloči.

Postavitev potopnega stebrička - valja pred otroškim igriščem v Dekanih

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 3

Predlog napeljuje k postopnemu umiku neupravičenih parkiranih vozil na otroškem igrišču, postopna ureditev območja parkiranja izven vaškega jedra, zagotovitev varnejše uporabe otroškega igrišča.

Predlaga se postavitev ličnega in s standardi opremljenega stebrička-potopnega valja, z daljinskim oddajnikom, elektromarice... neposredno pred otroškim igriščem v Dekanih.

Dobava, vgradnja in montaža potopnega stebrička-valja.

Na uvozu na otroško igrišče v Dekanih, na robu občinske ceste v centru vasi Dekani.

2021, gre za enostavno zadevo.

V prvi fazi bi se uvedel večji nadzor nad upravičenci parkiranja, občutek urejenosti kraja bi se zvišal. Navedeno vodi k višjemu občutku varnosti, kar posledično dodatno zveča aktivnost mladih ljudi na igrišču in obiskovalcem parka. Gre za povezano celoto.