Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Mestna občina Koper že načrtuje poseg na območju posega zato se predlog ne umesti na glasovanje.

ureditev obračališča za avtobus

Boštjan  –  10. 07. 2020  –  Območje 5

Projekt bi olajšal obračanje avtobusa in predvsem vstopa/izstopa otrok na za to določenem mestu. Trenutno je avtobusna postaja postavljena na cestišču in to na križišču.

Predlagam prestavitev avtobusne postaje na parcelo ob križišču, ki je dovolj velika, da se nanjo prestavi avtobusna čakalnica in na tej parceli uredi krožno obračališče za avtobus. S tem bo čakalnica obrnjena v smer vstopa na avtobus (trenutno je zaradi vetra postavljena tako, da morajo otroci okoli nje na cestišče) in povečala se bo varnost vsopta/izstopa.

Potrebno bi bilo narediti manjši betonski podporni zdi v dolžini cca 70 m, nasuti material utrditi in asfaltirati površino.

Vas Popetre

2020 - 2021

Povečala bi se varnost vsopta/izstopa na/v avtobus.