Participativni proračun

Oživelo igrišče v Pobegih

Anonimno oddan predlog  –  10. 07. 2020  –  Območje 4
IgrisceP.jpg
IgrisceP.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Igrišče v Pobegih pretežno sameva. Ograja je poškodovana na več mestih, zaščitna mreža je potrgana, mreža na golih je preperela, eden od košev je zvit, črte se slabo vidijo, ob njem se odlaga material (veliki kamni) ...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z nekaterimi posegi bi lahko igrišče uredili, da bi privabilo krajane.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna so nekatera popravila: zamenjati ograjo na mestih, kjer je poškodovana, popraviti zviti koš. Zamenjati treba potrgano zaščitno mrežo, da žoge ne zletijo na cesto. Zamenjati treba tudi prepereli mreži na golih in na košu, ki mrežice nima. Obnoviti treba črte po igrišču, ali še raje pobarvati in tonirati večje ploskve na betonski podlagi igrišča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predlagane posege je možno izvesti v obdobju 2021/22.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ureditev igrišča bi pomenilo pridobitev za krajane, ki se radi ukvarjajo s športnimi igrami, kot so košarka, mali nogomet, rokomet ipd. Otroke in mladino bi odvrnilo od posedanja pred zasloni in jih vabilo k igri, druženju, krepitvi zdravja ... Izboljšalo bi izgled osrednjega dela vasi.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Ureditev igrišča 7000
Skupaj 7000

Vrednost projekta

10000 €

Po oceni komisije je vrednost predlaganega posega 10.000 € zato je komisija dvignila vrednost predloga.