Participativni proračun

Preplastitev igrišča Hliban (Vanganel) v gumjasto podlago za športne dejavnosti

secamiei  –  10. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Vanganelu (hrib Hliban) je občina zgradila 4 leta nazaj otroško igrišče, ki pa ima spodnjo podlago iz zelo slabe zemlje, trda in polna kamenja (nevarna ob padcu otroka), ko dežuje ne prepušča vode in ostanejo luže več dni. Na hribu je več kot 30 otrok ki to igrišče ne more koriščat redno zaradi navedenih težav. Igrišče se dejansko lahko koristi samo v poletnem času ko ni dežja, drugače je neuporabno.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se na igrišču izravna zemlja, uredi drenažo in preplasti s gumijasto trdo podlago za športne namene. Tako bo igrišče uporabno veliko več dni v letu in se bodo otroci in tudi starejši lahko rekreirali in igrišče koristili redno (tudi po dežju in v zimskem času).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

izravna zemlja, uredi drenažo in preplasti s gumijasto trdo podlago

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vanganel, na hribu Hliban.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2 do 3 tedne dela

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Tako bo igrišče uporabno veliko več dni v letu in se bodo otroci in tudi starejši lahko rekreirali in igrišče koristili redno (tudi po dežju).

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je ocenila, da je vrednost predlaganega posega 20.000 €, zato je modificirala vrednost. Projekt se umesti na glasovanje.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.