Participativni proračun

Postavitev ovir za motoriste na pešpoti med igriščem in OŠ v Dekanih

Anonimno oddan predlog  –  10. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog se podaja zaradi vožnje motoristov (skuteristov) na pešpoti, katera je namenjena izključno pešcem (predvsem šoloobveznim otrokom, mladini, starejšim in obiskovalcev naše vasi Dekanov. Pešpot se začne v neposredni bližini OŠ Dekani in se razteza ob potoku, kjer je poleti prijetno hladno in senčno, ter se nadaljuje do otroškega igrišča v centru vasi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlaga se postavitev več zaporednih kovinskih preprek z zamikom (CIK-CAK). Postavitev bi preprečila vožnjo skuterjem, medtem ko bi bila obiskovalcem omogočen prost, neomejen sprehod in uživanju v tem delu narave. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlaga se postavitev več zaporednih kovinskih preprek z zamikom (CIK-CAK) in sicer na vsaki strani pešpoti:

- VEČ ZAPOREDNIH PREPREK nasproti OŠ Dekani in

- VEČ ZAPOREDNIH PREPREK ob spuščanju po klancu otroškega igrišča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dekani, zemljišče s parcelno št. 2722/3 k.o. Dekani

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021-2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Večja varnost uporabnikov, občutek varnosti bi se zvišal, izboljšala bi se kvaliteta življenja (predvsem v nočnem času).

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

6000 €