Participativni proračun

Obnovitev peš poti z Markovca v Koper

Anonimno oddan predlog  –  10. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

S predlogom želimo občanom ponuditi večjo možnost mobilnosti med Markovcem in centrom Kopra z uporabo že obstoječih peš poti, ki potekajo z Markovca preko Semedele do Semedelske ceste. Te poti so večinoma v senci in ponujajo krasen sprehod ter najkrajšo možno pot. Žal pa so danes na poti z Markovca po Kraljevi ulici, mimo bivše picerije Rio, preko Erjavčeve ulice do bivših Slavnikovih garaž dotrajane, stopnišča nevarna, pločniki poškodovani in preozki, predvem pa ne omogočajo prehajanje ljudem z omejeno mobilnostjo (z otroškimi vozički, starješim, invalidom). 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo obnovo omenenjnih peš poti in stopnišč (z Markovca po Kraljevi ulici, mimo bivše picerije Rio, preko Erjavčeve ulice do bivših Slavnikovih garaž) tako, da bodo poleg obnove in varnejšega prehajanja omogočale tudi večjo mobilnost (vozički, invalidi ipd.).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prejekt se izvede s temeljito gradbeno sanacijo in izgradnjo klančin, kjer teren to omogoča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

- Kraljeva ulica (razširitev pločnika) 

- del Erjavčeve ulice  med Kraljevo in Novo ulico (razširitev pločnika)

- od bivše picerije Rio, preko Erjavčeve in Nove ulice ulice, do Stritarjeve ulice (obnova stopnišč, sanacija poti in izgradnja klančin)

- postavitev dodatne javne osvetlitve na omenjenih ulicah

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

leto 2020/2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izvedba projetka omogoča izboljšano mobilnost za prebivalce naselij Markovec, Semedela in Olmo, kot tudi za ostale prebivalce, ki to pot že uporabljajo. Izboljšava pešaške infrastrukture primestnega območja bo spodbujala pešaški promet, pripomogla k izboljševanju trajnostne mobilnosti, ima pa lahko tudi pozitivne ekološke posledice.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Predvidena izvedba dela do vrednosti 20.000 €.