Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Sanacija vodnega zajetja

Miklavčič Mirjan  –  10. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Puščanje ter dotrajajanost bazena

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pravočasna sanacija

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obnovitev zidov in dna bazena

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Rakitovcu pri vodnem rezervaru starega vodovoda

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V poletnih mesecih

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bazen bi bil med poletjem uporaben tudi za kopanje, seveda glavni namen pa kot zajetje za helikoptersko gašenje.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
20000
Skupaj 20000