Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo že drugi viri iz proračuna Mestne občine Koper. Občina sproti obravnava pozamezne vloge občanov. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Odstranitev starih alergenih dreves-Sergeja Mašere 7 in 9

Anonimno oddan predlog  –  18. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Odrstranjevanje starih alergenih dreves-požaganje. Najprej med blokom S. Mašere 7 in 9-tri drevesa. Bolj zdravo bi živeli. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?